BORN

 

Referat af årsmøde i BORN

Referat af årsmøde fredag den 11. marts 2022 kl.13.00 i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12, 2, 9900 Frederikshavn

Til stede: Torben Frederiksen, Lars Peter Petersen, Annette Winther og Kirsten Nørkjær

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

Torben blev valgt til ordstyrer og bød velkommen.

 1. Valg af stemmetællere

Annette og Kirsten blev valgt.

 1. Formandens beretning

Beretning rundsendes inden årsmødet

Torben fremlagde sin beretning for 2021.

Pointerede bl.a. manglen på undervisere til specialundervisning. Tænker i at finde nye undervisere til oplæring i JAWS/NVDA, Supernova og ZoomText.

Få kigget på planen om grundkursus i voksenpædagogik.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af regnskab og budget

Kassereren fremlagde regnskab for år 2021.

Regnskabet er revideret og underskrevet af revisorerne.

Revisionsblanketten oplæst.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet bærer præg af fald af kursister i 2021 for specialundervisning, bl.a. manglen på undervisere samt mange enkelt mands kurser.

Statistik for Specialundervisning:

 • 24 deltagere, fald på 68%

166 timer, fald på 71%

Statistik for Folkeoplysning:

 • 88 deltagere, stigning på 19%
 • 349 timer, stigning på 21%
 1. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.

Ingen.

 

 1. Valg af bestyrelse. Der vælges en fra hver kommune.

På valg er:

Frederikshavn kommune: Liselotte Wæhrens, stedfortræder Rikke Mikkelsen.

Liselotte og Rikke modtog genvalg.

 

 1. Valg af deltagerrepræsentant

Deltagerrepræsentant Birthe Ingemann Hasselgaard.

Birthe modtog genvalg.

 

 1. Valg af revisorer

På valg er: Henning Elholm og Magnus Olsen.

De modtog begge genvalg.

 1. Eventuelt

Lars Peter og Kirsten deltager på ASA kursus den 17. marts. ASA er afløseren til administrationssystemet DOFPro, der lukker for administration per 30.juni 2022.

Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

Kirsten Nørkjær

Referent

Bilag:        Formandens beretning (kan læses på www.blindesoplysning.dk og www.netkreds.dk)

Konstituering 2022

Regnskab 2021


-----
Indkaldelse til årsmøde i BORN.

Der indkaldes hermed til årsmøde i BORN, blindes oplysningsforbund region Nordjylland, fredag 11. marts kl. 13:00 i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12, 2 sal, 9900 Frederikshavn.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af stemmetællere'

3. Formandens beretning.

Beretning rundsendes inden årsmødet.

4. Godkendelse af regnskab og budget.

5. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.

6. Valg af bestyrelse. Der vælges en fra hver kommune

På Valg er:

. Frederikshavn Kommune: Liselotte Væhrens, stedfortræder Lene Knudsen

7. Valg af deltagerrepræsentanter

Deltagerrepræsentant Hanne Majlund

8. Valg af revisorer

På valg er: Henning Elholm og Magnus Olsen

9. Eventuelt

 

Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde. 

Af hensyn til traktement bedes tilmelding ske senest den 7. marts. 2022 til Kirsten Nørkjær på telefon 28 74 71 17 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Se også: www.blindesoplysning.dk og www.netkreds.dk.

For opfølgende og opdaterede informationer i forbindelse med årsmødet

 

Med venlig hilsen

Torben Frederiksen

Formand

Mobil 30 49 59 20

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
---
Referat bestyrelsesmøde i BORN fredag den 18. juni 2021 kl. 10.00 Danmarksgade 12, 2. sal, 9900 Frederikshavn

Til stede:

Lars Peter Petersen, Torben Frederiksensen, Annette Winther, Birthe Hasselgaard, Liselotte Wæhrens og Kirsten Nørkjær.

 

Torben bød velkommen og Lars Peter blev valgt til ordstyrer. 

 

Punkt 1  Status på aktiviteter

AW, KN, LPP

AW         Specialundervisningen er startet op efter Corona nedlukningen. Der er hold i JAWS, Supernova, ZoomText og iPhone. Der er en del visitationer klar til kursus.

LPP        Lars Peter har søgt pulje for ”Mink nedlukning i Vendsyssel” og er blevet bevilliget 30.000 kr.

Pengene tænkes brugt på Navi-blind kursusdag. En kursusdag, for DBS medlemmer i Vendsyssel, Thy-Mors, Himmerland og Aalborg.

Liselotte kontakter underviser og ser om det evt. kan arrangeres den 17. september. Puljen skal bruges inden 1. oktober

Punkt 2  Kursusprogram 2021/2022

KN          Undervisere fra 2020/2021 er kontaktet samt undervisningssteder.

LPP        Når DBS Vendsyssel har konstitueret undervisningsudvalg efter kredsgeneralforsamlingen, finder det nye udvalg dato for møde til færdiggørelse af kursusprogram.

Punkt 3  Mulige struktur løsninger i fremtiden

Fungerer dokumenthåndteringen

Har vi noget der smutter

AW og KN

Annette og Kirsten kigger Microsoft Teams igennem. Får styr på dokumenter efter Covid-19 nedlukningen, hvor alt har stået stille og systemet mangler en endelig struktur.

Der arbejdes på, at Kirsten kan få adgang til e-boks, da ansøgning om kørsel i Aalborg til specialundervisning kommer i e-boks, som kun Lars Peter har adgang til.

 

Punkt 4  APV fornyelse

Lars Peter og Kirsten laver APV, når undervisningen er opstartet til efteråret.

 

Punkt 5  Kurser og interne aktiviteter

Lars Peter laver kursusdag i:

               Førstehjælp (Røde kors)

Bestyrelsesseminar (DOF)

               Pædagogisk grundkursus (DOF)

DOF stiller underviser til rådighed. Annette, Torben og Birthe er interesseret i at deltage I Pædagogisk grundkursus. Lars Peter kontakter underviseren.

 

Punkt 6 Forretningsorden

Torben kigger forretningsordningen igennem og laver nyt forslag til næste bestyrelsesmøde.

 

Punkt 7 Næste møde

Fredag den 8. oktober 2021. Tid og sted aftales nærmere.

 

Punkt 8  Eventuelt

Intet.

Referent Kirsten Nørkjær
---
Referat af årsmøde i BORN

Referat af årsmøde torsdag den 22. april 2021 kl.10.00 på ZOOM

Til stede: Torben Frederiksen, Lars Peter Petersen, Liselotte Wæhrens, Annette Winther, Magnus Olsen, Birthe Hasselgaard, Steen Reinholdt og Kirsten Nørkjær

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

Torben Frederiksen blev valgt til ordstyrer og bød velkommen.

 1. Valg af stemmetællere

Torben blev valgt, da mødet blev holdt på ZOOM.

 1. Formandens beretning

Beretning rundsendes inden årsmødet

Torben fremlagde sin beretning for 2020.

Beretningen blev godkendt.

Lars Peter tilføjede, at BORN følger DOF´s opfordring fra kommunerne med udbetaling af løn til underviserne under Covid-19 nedlukning. Der udbetales fuldt tilskud frem til august.

 

 1. Godkendelse af regnskab og budget

Kassereren fremlagde regnskab for år 2020.

Regnskabet er revideret og underskrevet af revisorerne.

Revisionsblanketten oplæst.

Regnskabet blev godkendt. Det sendes digitalt efter konstituering af bestyrelse, til digital underskrift.

Lars Peter har søgt og fået bevilliget følgende midler:

 • Folkeoplysningen: Disponibelt beløb kr. 5000,-.
 • Kulturministeriet: ”Ensomhed for blinde i Nordjylland” kr. 30.000.
 • Bevægelighed: kr. 20.000. Nogle af pengene tænkt brugt som forsøg på Fuglsangcenteret til retningsorientering ved dans og bevægelse. Resterende beløb på lignende formål i region Nordjylland.
 1. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.

Liselotte foreslog ridning. DBS har det som punkt på dagsordenen på bestyrelsesmødet i april til videre bearbejdning.

 

 1. Valg af bestyrelse. Der vælges en fra hver kommune.

På valg er:

Lærerrepræsentant Torben Frederiksen, valgt 2019 for 2 år. Modtog genvalg.

Brønderslev kommune: Lars Peter Petersen, valgt 2019 for 2 år. Modtog genvalg.

Stedfortræder Olga Fjordside Højgaard. Genvalgt.

Hjørring kommune: Kirsten Nørkær valgt 2019 for 2 år. Modtog genvalg.

Stedfortræder Marlene Pedersen. Modtog genvalg.

 

 1. Valg af deltagerrepræsentant

Birthe Ingemann Hasselgaard, valgt i 2020 for 2 år.

 

 1. Valg af revisorer

På valg er: Henning Elholm og Magnus Olsen. De modtog begge genvalg.

 1. Eventuelt

Intet at bemærke.

Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

Kirsten Nørkjær

Referent

Bilag:        Formandens beretning (kan læses på www.netkreds.dk)

Konstituering 2021

Regnskab 2020


---
BORN årsmøde 2021

Årsmøde i BORN, Blindes Oplysnings Forbund region Nordjylland, torsdag den 22 april 2021 kl. 10.
Årsmødet afholdes digitalt på Zoom på grund af Coronasituationen. 
Dagsorden ifølge vedtægter.

Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

Se også: https://www.google.com/url?q=http://www.blindesoplysning.dk&source=gmail&ust=1616849139498000&usg=AFQjCNFUEj75sQyQYeJf-HXfFgHmx-7OJg">www.blindesoplysning.dk og https://www.google.com/url?q=http://www.netkreds.dk&source=gmail&ust=1616849139498000&usg=AFQjCNEEEzWjknMsvuRH4i3jumFd__g1Jw">www.netkreds.dk.

For opfølgende og opdaterede informationer i forbindelse med årsmødet

Du kan deltage i årsmødet via dette link: (ikke afgjort endnu)
---
Referat af bestyrelsesmøde i BORN torsdag den 9. januar 2020 kl. 13.30, Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede:

Lars Peter Petersen, Torben Frederiksensen, Annette Winther og Kirsten Nørkjær.

Fraværende uden afbud:

Liselotte Wæhrens og Hanne Majlund

AD 1       Fremtidig struktur

BORN´s vedtægter bibeholdes.

Skolelederfunktionen i BORN opdeles i 3 poster.

 • Den pædagogiske og økonomiske del
 • Folkeoplysende undervisning
 • Kompenserende specialundervisning

AD 2       Reorganisering af bestyrelse efter Anna-Grethes afgang fra bestyrelsen

Konstituering:

Formand Torben Frederiksen

Kasser Lars Peter Petersen

Folkeoplysning Kirsten Nørkjær

Specialundervisning Annette Winther.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Lærerrepræsentant: Torben Frederiksen valgt 2019 for 2 år.

Brønderslev Kommune: Lars Peter Petersen valgt 2019 for 2 år.

Stedfortræder Olga Fjordside Højgaard.

Frederikshavn Kommune: Liselotte Wæhrens valgt 2018 for 2 år.

Stedfortræder Lene Knudsen.

Hjørring Kommune: Kirsten Nørkjær valgt 2019 for 2 år.

Stedfortræder Marlene Pedersen.

Deltagerrepræsentant Hanne Majlund valgt 2018 for 2 år.

AD 3       Fremtidig ansvarsfordeling

Torben Frederiksen:

 • BORN hjemmeside

Lars Peter Petersen:

 • Økonomi
 • Lønkørsel- og kontrol
 • Ansøgninger/indberetning kommuner og ministerier
 • Kontakt kommuner (lokaler m.m.)
 • Oprette/vedligeholde DOFPro
 • Repræsentation i DOF

Annette Winther:

 • Specialundervisning, visitationer
 • Specialundervisning, planlægning af kurser
 • Specialundervisning, informere kursister

Kirsten Nørkjær:

 • Folkeoplysning, planlægning af kurser
 • Folkeoplysning, udfærdige kursusprogram
 • Folkeoplysning, modtage tilmeldinger til kurser
 • Specialundervisning, informere kursister
 • Styring taxa og transport til undervisning
 • Oprette/vedligeholde DOFPro

AD 4       Eventuelt

Årsmøde afholdes torsdag den 5. marts 2020 kl. 12.00 i Danmarksgade 12 2. sal, 9900 Frederikshavn.

Torben og Kirsten laver annonce til medlemsbladet. Der skal påføres hvem der er på valg. Annonce skal bringes under DBS kreds Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel.

Lars Peter bestiller smørrebrød til mødet.

Referent Kirsten Nørkjær
---
BORN

Formandens beretning Årsmøde den 5. marts 2020

Blindes Oplysningsforbund Region Nordjylland BORN

Denne beretning bliver ikke en lang en af slagsen, da jeg jo kun har været ufrivilligt konstitueret formand i et par måneder på grund af Anna Grethes triste dødsfald, så jeg har ikke den store indsigt i forholdene endnu.

Men som jeg ser det har aktivitetsniveauet været som følger.

Folkeoplysningsdelen.

Dansk Blindesamfund Vendsyssel har købt kurser af BORN.

 Under folkeoplysningsloven har der været undervisning i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Folkeoplysning.

Der har i år været et lille fald i antal hold og deltagere i forhold til 2018. Der har i alt været oprettet 16 hold med i alt 68 deltagere.

Sidste år har der været undervist 408 lektioner, fordelt på 19 hold med et deltagerantal på 73.

Specialundervisningsdelen.

Udover fritidsundervisning under folkeoplysningsloven har BORN overenskomst om Specialundervisning for voksne (kompenserende undervisning) i kommunerne i Regionen, undtagen Mariager Fjord, Rebild og Vest Himmerland.

Specialundervisning omfatter undervisning i EDB med zoomtekst og tale (Jaws), punktskrift, Filhåndtering i forbindelse med diktafoner, samt undervisning i brug af IPhone.

I forhold til specialundervisning har der også været et lille fald i hold idet der har været 35 kursister fordelt på 26 hold.

Hvorimod i 2018 har der været 63 deltagere til Specialundervisning, fordelt på 461lektioner på 34 hold.

Der har I årets løb været forsøgt at aflaste skoleleder Lars Peter Petersen i forhold til den plan om at opdele ledelsen. Kirsten Nørkær tager sig af folkeoplysningsdelen og Annette Winther Specialundervisningsdelen. Lars Peter har fortsat økonomi og regnskab. Så jeg håber at han føler at der ikke er så stort et arbejdspres mere.

Da det nu er meningen at ledelsen skal bestå af 3 personer har der været arbejdet på at finde en løsning i forhold til arbejdsgange, filhåndtering med videre. Som opfylder GDPR kravene. Pt. Har man valgt at afprøve Microsoft Teams og Onedrive for business. Den løsning ser ud til at kunne fungerer for både Zoomtext- og skærmlæserbrugere.

Der pågår stadig et arbejde med at få ledelsen endeligt på plads og lavet en forretningsorden.

Disse var ordene for denne gang.

Torben Frederiksen

Formand BORN

Mobil 30 49 59 20

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 ---

Indkaldelse til årsmøde i BORN

 Der indkaldes hermed til årsmøde i BORN, Blindes Oplysnings Forbund region Nordjylland, torsdag den 5. marts 2020 kl. 12.00 i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12, 2 sal, 9900 Frederikshavn.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag, skal sendes til formanden mindst 14 dage før årsmødet.
 6. Valg af bestyrelse. Der vælges en repræsentant og personlig stedfortræder fra hver kommune, samt en deltagerrepræsentant.

På valg Frederikshavn Kommune: Liselotte Væhrens, stedfortræder Lene Knudsen

Deltagerrepræsentant Hanne Majlund

 1. Valg af revisorer
 2. Eventuelt

 

 

Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

 

Af hensyn til traktement bedes tilmelding ske senest den 28. februar 2020 til Kirsten Nørkjær på telefon 28 74 71 17 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Se også: www.blindesoplysning.dk og www.netkreds.dk.

 

Med venlig hilsen

Torben Frederiksen

Formand

Mobil 30 49 59 20

Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

---
Referat af bestyrelsesmøde i BORN torsdag den 9. januar 2020 kl. 13.30, Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede:

Lars Peter Petersen, Torben Frederiksensen, Annette Winther og Kirsten Nørkjær.

Fraværende uden afbud:

Liselotte Wæhrens og Hanne Majlund.

AD 1       Fremtidig struktur

BORN´s vedtægter bibeholdes.

Skolelederfunktionen i BORN opdeles i 3 poster.

 • Den pædagogiske og økonomiske del
 • Folkeoplysende undervisning
 • Kompenserende specialundervisning.

AD 2       Reorganisering af bestyrelse efter Anna-Grethes afgang fra bestyrelsen

Konstituering:

Formand Torben Frederiksen

Kasser Lars Peter Petersen

Folkeoplysning Kirsten Nørkjær

Specialundervisning Annette Winther.

Den nuværende bestyrelse ser således ud:

Lærerrepræsentant: Torben Frederiksen valgt 2019 for 2 år.

Brønderslev Kommune: Lars Peter Petersen valgt 2019 for 2 år.

Stedfortræder Olga Fjordside Højgaard.

Frederikshavn Kommune: Liselotte Wæhrens valgt 2018 for 2 år.

Stedfortræder Lene Knudsen.

Hjørring Kommune: Kirsten Nørkjær valgt 2019 for 2 år.

Stedfortræder Marlene Pedersen.

Deltagerrepræsentant Hanne Majlund valgt 2018 for 2 år.

AD 3       Fremtidig ansvarsfordeling

Torben Frederiksen:

 • BORN hjemmeside

Lars Peter Petersen:

 • Økonomi
 • Lønkørsel- og kontrol
 • Ansøgninger/indberetning kommuner og ministerier
 • Kontakt kommuner (lokaler m.m.)
 • Oprette/vedligeholde DOFPro
 • Repræsentation i DOF

Annette Winther:

 • Specialundervisning, visitationer
 • Specialundervisning, planlægning af kurser
 • Specialundervisning, informere kursister

Kirsten Nørkjær:

 • Folkeoplysning, planlægning af kurser
 • Folkeoplysning, udfærdige kursusprogram
 • Folkeoplysning, modtage tilmeldinger til kurser
 • Specialundervisning, informere kursister
 • Styring taxa og transport til undervisning
 • Oprette/vedligeholde DOFPro.

AD 4       Eventuelt

Årsmøde afholdes torsdag den 5. marts 2020 kl. 12.00 i Danmarksgade 12 2. sal, 9900 Frederikshavn.

Torben og Kirsten laver annonce til medlemsbladet. Der skal påføres hvem der er på valg. Annonce skal bringes under DBS kreds Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel.

Lars Peter bestiller smørrebrød til mødet.

Referent Kirsten Nørkjær.
-----

Anna Grethe Christensen er afgået ved døden den 26.11.2019.
-----
Referat af bestyrelsesmøde i BORN torsdag den 11. april 2019 Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede:

Lars Peter Petersen, Anna-Grethe Christensen, Torben Frederiksensen, Annette Winther og Kirsten Nørkjær.

Afbud fra:

Liselotte Wæhrens, Lene Knudsen, Marlene Pedersen, Henning Elholm, Hanne Majlund og Olga F. Højgaard.

Anna-Grethe bød velkommen og blev valgt til ordstyrer.

Dagsordenen blev godkendt.

AD 1       Struktur i dag

Lars Peter Petersen berettede om hans funktioner som skoleleder i BORN.

Han ønsker at afvikle nogle af sine funktioner i BORN, da han i dag bestrider følgende poster:

 • Den pædagogiske og økonomiske del af BORN.
 • Underviser i folkeoplysnings- og specialundervisningskurser.
 • Bestyrelsesmedlem DBS Vendsyssel.
 • Forretningsfører og redaktør i I/S Blindes Jul.

Endvidere berettede Lars Peter om udskiftning af programmet DofPro til programmet ASA. Det sker ved udgangen af året.

AD 2       Mulige struktur løsninger i fremtiden

Det blev diskuteret, hvorvidt folkeoplysninging-, specialundervisning- samt den økonomiske del af BORN kan opdeles.

AD 3       Valg af en ny struktur for BORN

Bestyrelsen har besluttet, at 3 medarbejdere skal have NemID adgang til E-boks for materiale vedr. Folkeoplysning samt Specialundervisning.

AD 4       Hvem gør hvad – fremtidig struktur

Den nuværende struktur opdeles således:

 • Annette står for visitationer samt planlægning af specialundervisning.
 • Kirsten for folkeoplysningsdelen.
 • Torben delvis for den økonomiske del.

En forretningsordning bestående af Anna-Grethe, Annette, Torben og Kirsten blev valgt til forslag/udfærdigelse af:

 • Arbejdsmodel
 • Vedtægter

AD 5       Eventuelt

Udvalget afholder møde den 23. maj 2019 kl. 12.30 i DBS lokalerne Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

Referent Kirsten Nørkjær.
-----
Referat af årsmøde i BORN

Referat af årsmøde afholdt onsdag den 27. februar 2019 kl.11.00, i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12, 2, 9900 Frederikshavn

Til stede: Lars Peter Petersen, Anna-Grethe Christensen, Børge Andersen, Henning Elholm, Torben Frederiksen, Liselotte Wæhrens og Kirsten Nørkjær

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer 
 2. Anna-Grethe Christensen blev valgt til ordstyrer og bød velkommen.
 3. Valg af stemmetæller 
 4. Henning Elholm og Liselotte Wæhrens blev valgt.
 5. Formandens beretningBeretning blev godkendt. 
 6. Beretning vedlægges referat og kan desuden læses på www.netkreds.dk.
 7. Formanden fremlagde beretning for år 2018.
 8. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget BORN søger tilskud i de 3 kommuner: Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn. Tilskuddet i Brønderslev og Hjørring kommune er skærpet. Det bevirker at BORN mangler penge til at købe kurser for. Tilskuddene incl. kursisternes kursusgebyr, kan ikke dække lærerlønningerne. Det er derfor nødvendigt at stramme op på økonomien. Det kan evt. gøres ved at flytte kurser til Frederikshavn, - eller om nødvendigt, at nedlægge nogle. Det følges der op på.Regnskabet er revideret og underskrevet af revisorerne.Regnskabet blev godkendt, samt underskrevet af bestyrelsen.
 9. Revisionsblanketten oplæst.
 10. Alt vedr. regnskab i BORN under folkeoplysning samt kompenserende undervisning, er lovbundet. De enkelte kommuner giver et tilskud til undervisning under folkeoplysningsloven. Den kompenserende undervisning afregnes efter cpr. nr. og en fastlagt ydelse.
 11. Skoleleder Lars Peter Petersen fremlagde regnskab for år 2018.
 12. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet. 
 13. Der er ikke modtaget nogen forslag.
 14. Valg af bestyrelse. Der vælges en repræsentant og personlig stedfortræder fra hver kommune, samt en deltagerrepræsentant.Brønderslev kommune: Anna Grethe Christensen valgt 2019 for 2 år.Frederikshavn kommune: Liselotte Wæhrens valgt 2018 for 2 år.Hjørring kommune: Kirsten Nørkær valgt 2019 for 2 år.Deltagerrepræsentant for folkeoplysning, Hanne Majlund valgt 2018 for 2 år.
 15.  
 16. Stedfortræder Marlene Pedersen.
 17. Stedfortræder Lene Knudsen.
 18. Stedfortræder Olga Fjordside Højgaard.
 19. Lærerrepræsentant Torben Frederiksen, valgt 2019 for 2 år.
 20. Valg af revisorer 
 21. Henning Elholm blev valgt og bestyrelsen i DBS kreds Vendsyssel udpeger og indstiller revisor nummer 2 snarest.
 22. Eventuelt    Referent Bilag:        Formandens beretning Regnskab 2018
 23. Konstituering 2019
 24.  
 25. Kirsten Nørkjær
 26. Bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. april 2019, i DBS´ lokaler på Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.
 27. Da Lars Peter Petersen ønsker tilbagetrækning fra økonomi og skolelederdelen, tages fremtidig konstellation af BORN op på næste bestyrelsesmøde.

--- 
BORN

Formandens beretning Årsmøde den 27. februar 2019

Blindes Oplysningsforbund Region Nordjylland BORN.

Dansk Blindesamfund Vendsyssel har købt kurser af BORN.

Under folkeoplysningsloven har der været undervisning i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Brønderslev Kommune: Pileflet- kreativhold – Stikkekursus og krop og bevægelse i Hjallerup.

Frederikshavn Kommune: Strikkekursus – Historiske dage.

Hjørring Kommune Aqua Rytmik.

I foråret blev der også undervist i Yoga.

På grund af mindre tilskud fra Hjørring kommune har man valgt at flytte kurser fra Hjørring til Frederikshavn.

Folkeoplysning.

Der har været undervist 408 lektioner, fordelt på 19 hold med et deltagerantal forår + efterår på 73.

Udover fritidsundervisning under folkeoplysningsloven har BORN overenskomst om Specialundervisning for voksne (kompenserende undervisning) i kommunerne i Regionen, undtagen Mariager Fjord, Rebild og Vest Himmerland.

BORN har udarbejdet et ydelseskatalog med kursustilbud under Specialundervisning.

Specialundervisning kan kun bevilges efter en visitation. Kommunernes undervisnings udvalg/team har givet BORN s skoleleder visitationsretten.

Ved henvisning af borger kontakter skoleleder vedkommende for at afdække kursus behovet og efterfølgende sendes en ansøgning til den pågældende kommune. Først når bevillingen kommer fra kommunen og minimum for deltagerantal er opfyldt, kan undervisningen påbegyndes, derfor kan der ind i mellem være ventetid på at komme i gang med kurser.

Henvisningen kan komme dels fra Dansk Blindesamfunds Konsulenter og dels fra ISH Institut for Syn og Hørelse, derudover kan borgere også selv henvende sig til BORN. 

Specialundervisning omfatter undervisning i EDB med zoomtekst og tale, punktskrift, Filhåndtering i forbindelse med diktafoner, samt undervisning i brug af IPhone.

I 2018 har der været 63 deltagere til Specialundervisning, fordelt på 461lektionerpå 34 hold og 63 deltagere.

Anna-Grethe Christensen 

formand


---
Referat af årsmøde i BORN

 

Referat af årsmøde afholdt mandag den 14. marts 2018, i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn

Til stede: Aksel Jensen, Lars Peter Petersen, Anna-Grethe Christensen, Marlene Pedersen, Liselotte Wæhrens og Kirsten Nørkjær

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer 
 2. Anna-Grethe Christensen blev valgt til ordstyrer.
 3. Valg af stemmetæller 
 4. Marlene Pedersen blev valgt.
 5. Formandens beretningBeretning blev godkendt. 
 6. Beretning vedlægges referat og kan desuden læses på www.netkreds.dk.
 7. Formanden fremlagde beretning for år 2017.
 8. Godkendelse af regnskab og budget BORN søger de kommunale tilskud. Tilskuddet for 2018 er uændret for  Aksel Jensen foreslog at søge FU om legat til software opdateringerne til undervisnings PC’erne.Regnskabet er revideret og underskrevet af revisorerne.Regnskabet blev godkendt, samt underskrevet af bestyrelsen.
 9. Revisionsblanketten oplæst.
 10. Der er pt. 5 forstørrelsesprogrammer til computerne: Zoomtext i forskellige versioner samt SuperNova. Der er stor prisforskel på programmerne, afhængig af udbyder.
 11. Undervisningen i BORN er samlet steget fra 2016 til 2017. Der har været 436 lektioner i folkeoplysningskurser fordelt på 96 deltagere i forår- og efterårs sæsonen. 332 lektioner i specialundervisning, fordelt på 53 deltagere.
 12. Frederikshavn med 8/9. Hjørring og Brønderslev kommune har strammet væsentligt op. Der er afsat en fast pulje til dag- og aftenskoler. Jo flere der søger, des mindre bliver tilskuddet til de enkelte skoler. Det bevirker at BORN mangler penge til at købe kurser for. Tilskuddene incl. kursisternes kursusgebyr kan ikke dækker lærerlønningerne.
 13. Alt der vedrører regnskabet i BORN er lovbundet, såvel folkeoplysning som den kompenserende undervisning. De enkelte kommuner giver et tilskud til undervisning under folkeoplysningsloven. Den kompenserende undervisning afregnes efter cpr. nr. og en fastlagt ydelse.
 14. Skoleleder Lars Peter Petersen fremlagde regnskab for år 2017.
 15. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet. 
 16. Der er ikke modtaget nogen forslag.
 17. Valg af bestyrelse. Der vælges en repræsentant og personlig stedfortræder fra hver kommune, samt en deltagerrepræsentant.Brønderslev kommune: Anna Grethe Christensen valgt 2017 for 2 år.Frederikshavn kommune: Liselotte Wæhrens valgt 2018 for 2 år.Hjørring kommune: Kirsten Nørkær valgt 2017 for 2 år.Deltagerrepræsentant for folkeoplysning, Hanne Majlund valgt 2018 for 2 år.
 18.  
 19. Stedfortræder Marlene Pedersen.
 20. Stedfortræder Lene Knudsen.
 21. Stedfortræder Olga Fjordside Højgaard.
 22. Lærerrepræsentant Børge Andersen, valgt 2017 for 2 år.
 23. Valg af revisorer 
 24. Maj-Lis Christiansen blev valgt og bestyrelsen kreds Vendsyssel udpeger og indstiller revisor nummer 2 snarest.
 25. EventueltEndvidere berettede Marlene Pedersen om, at ISH er begyndt at installere NVDA skærmlæser på PC’er, et gratis oplæsningsprogram.   Referent Bilag:        Formandens beretning regnskab 2017
 26. konstituering 2018
 27. Kirsten Nørkjær
 28. Bestyrelsesmøde afholdes mandag den 15. maj 2018.
 29. Marlene Pedersen har fået ønske om et udvidet iPhone kursus til BORNs kursusprogram fra DBS medlem.


---
BORN

Formandens beretning Årsmøde den 14. marts 2018

Blindes Oplysningsforbund Region Nordjylland BORN

Dansk Blindesamfund Vendsyssel har købt kurser af BORN. Under folkeoplysningsloven har der været undervisning i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommune. Der har været undervist i: Kreative fag (håndarbejde) Strikning Aqua rytmik, Yoga og Pileflet.

Der har i alt efterår og forår været 96 deltagere til undervisning under Folkeoplysning.

Der har været undervist i 436 lektioner, fordelt på 20 hold.

Udover fritidsundervisning under folkeoplysningsloven har BORN overenskomst om Specialundervisning for voksne (kompenserende undervisning) i kommunerne i Regionen, undtagen Mariager Fjord, Rebild og Vest Himmerland.

BORN har udarbejdet et ydelseskatalog med kursustilbud under Specialundervisning.

Specialundervisning kan kun bevilges efter en visitation. Kommunernes undervisnings udvalg/team har givet BORNs skoleleder visitationsretten.

Ved henvisning af borger kontakter skoleleder vedkommende for at afdække kursus behovet og efterfølgende sendes en ansøgning til den pågældende kommune. Først når bevillingen kommer fra kommunen og minimum for deltagerantal er opfyldt, kan undervisningen påbegyndes, derfor kan der ind i mellem være ventetid på at komme i gang med kurser.

Henvisningen kan komme dels fra Dansk Blindesamfunds Konsulenter og dels fra ISH Institut for Syn og Hørelse, derudover kan borgere også selv henvende sig til BORN.

Specialundervisning omfatter undervisning i EDB med zoomtekst og tale, punktskrift, Filhåndtering i forbindelse med diktafoner, samt undervisning i brug af IPhone.

I 2017 har der været 53 deltagere til Specialundervisning, fordelt på 332 lektioner.

Anna-Grethe Christensen

formand


---
Referat af bestyrelsesmøde i BORN, mandag den 29. maj 2017
i Danmarksgade 12, 2. sal, 9900 Frederikshavn.

Til stede:
Lars Peter Petersen, Anna-Grethe Christensen, Børge Andersen, Frode Fich, Majlis Christiansen, Anina Belise Pouls og Kirsten Nørkjær.
Afbud fra:
Marlene Pedersen, Olga Fjordside og Hanne Majlund.

AD 1 Godkendelse af dagsorden:
Anna-Grethe bød velkommen og blev valgt til ordstyrer.
Dagsordenen blev godkendt.

AD 2 Orientering fra skoleleder Lars Peter Petersen:
a) Aktiviteter 2017:
Folkeoplysningen har afsluttet kursusaktiviteterne i BORN 2016/2017.
Specialkurser, kompenserende undervisning i 2016/2017 er generelt faldet. Bevillingerne trækker ud.
Der er pt. bevillinger hos PPR fra januar måned, der endnu ikke er behandlet.
Der er 1 igangsat Zoomtext hold i Frederikshavn.
b) Nye tiltag:
E-Learning. Ifølge undersøgelser og forsøg viser tendensen, at SmartPhone og Tablet er foretrukket medier i forhold til PC'erne. Der arbejdes især med lydfiler. Der er dannet en netværksgruppe fra Viden centret og DOF, som Lars Peter deltager i.
c) Tilskud kommuner og regnskab § 44 midler:
Tilskud fra Kulturstyrelsen, samt Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommune er godkendt i følge indsendt regnskab for 2016.
d) Telefon/Tablet i stedet for PC:
Som anført under punkt 2b, arbejdes der med nye tiltag indenfor SmartPhone og Tablet, hvorimod PC'en indenfor en overskuelig fremtid på betegnes om betydelig nedadgående.
Hvad gør vi? - Tages op på næste møde.
e) Udstyr plan:
Behandles på bestyrelsesmødet den 27. september?
f) Kørsel - hvem bevilliger og har ansvar:
Behandles på DBS Vendsyssels bestyrelsesmøde den 19. juni.
g) Produktionsplan:
Kursusprogran for 2017/2018 fremlægges til medlemsmødet i Brønderslev den 31. august.
h) Handicapskemaer:
Der er ikke opkrævet handicapskemaer fra kommunerne i 2017.
i) Priser for kurser:
Behandles på DBS bestyrelsesmøde den 19. juni.
j) § 44 - 2017:
§ 44 midler for 2017 er søgt.
k) Foredrag indberettes pr. kvartal. Pensionister og lokaler pr. halvår:
Honorar for foredrag skal indberettes pr. kvartal. Kursusdeltagere samt lokaleleje indberettes halvårligt.
AD 3 Folkeoplysning 2017/2018:
Undervisningsudvalget i DBS Vendsyssel var indkaldt.
Der blev foreslået følgende nye kurser:
Yoga i Brønderslev og Frederikshavn - LPP/KN undersøger muligheder.
Bridge i Brønderslev - LPP undersøger lærer (Tove).
Pileflet - LPP kender underviser i Agersted og tager kontakt til hende (Anne).
Varmtvandsgymnastik i Sæby eller Frederikshavn - KN kontakter FBI, der har arbejdet på at få noget op at stå i Sæby.
Temadag:
Besøg os Nordjyske Jernbaner i Hjørring den 6. juli kl. 14.00. Annonce kommer i medlemsblad nr. 8, samt på facebook og på hjemmesiden.
AD 4 Eventuelt:
Der er deadline for kursusprogram uge 30 2017.
Næste møde onsdag den 27. september kl. 12.00.
Referent Kirsten Nørljær.