BORN

   
               
  Resultatopgørelse 2018      
  BORN - Specialskolen for Syn    
          2018 2017 Budget
Indtægter            
Dækningsbidrag Hjørring   17016 -2236 -5000
Dækningsbidrag Frederiksh. -4899 722 2000
Dækningsbidrag Brønderslev -17646 -21418 -2000
Dækningbidrag foredrag   241 -8397 0
Dækningsbidrag Secial. Und. 87516 55680 55000
Dækningsbidrag prijekter   0 166 0
               
Dækningsbidrag I alt   82228 24517 50000
               
Udgifter            
Undervisningsmaterialer   -576 3686 5000
Bogføring       2400 745 1500
Forsikringer og kontingent   1933 1116 1300
Kontorartikler     862 1922 5500
Løn         78197 78017 70000
Løn refunderet     -39969 -40210 -37000
Porto og e-faktura     481 400 2000
Software       24476 10215 10000
Hardware       7495 5109 18000
Telefon og internet     6620 6865 3500
Kurser       739 1000 2000
Møder       1129 366 2000
B møder og kørsel     211 268 1000
Diverse       -2650    
Udgifter I alt       81348 69499 79800
               
Tilskud til udstyr ministeri   0 25000 0
               
Resultat før renter     880 -44982 -29800
Renter indtægt     0 0 0
Renter udgift       430 325 0
Årets resultat     450 -45307 -29800
               
Aktiver            
Tilgode refusioner     -7075 -7075  
Tilgode debitor     264219 268245  
Bank         140590 111733  
Aktiver I alt       397734 372903  
               
Passiver            
Egenkapital Ultimo     165867 165416  
               
               
Gæld løn       43791 26830  
Forudbetalt tilskud     31210 31210  
Skyldig skat       12888 21863  
ATP         -2475 69  
Feriepenge       6960 9782  
Forudbetalt deltager bet.   14620 14620  
Kreditorer       105227 32132  
Kreditorer       19646 70981  
Passiver I alt     397734 207487  
               
               
                     
                     
 

Resultatopgørelse 2017

           
 

BORN - Specialskolen for Syn

         
         

2017

2016

Budget

     

Indtægter

                 

Dækningsbidrag Hjørring

 

-2236

-2654

-5000

     

Dækningsbidrag Frederiksh.

722

1794

2000

     

Dækningsbidrag Brønderslev

-21418

7410

-2000

     

Dækningbidrag foredrag

 

-8397

4546

0

     

Dækningsbidrag Secial. Und.

55680

55436

55000

     

Dækningsbidrag projekter

 

166

5000

0

     
                     

Dækningsbidrag I alt

 

24517

71532

50000

     
                     

Udgifter

                 

Undervisningsmaterialer

 

3686

         

Bogføring

     

745

1273

1500

     

Forsikringer

     

1116

348

1300

     

Kontorartikler

   

1922

3776

5500

     

Løn

       

78017

58343

70000

     

Løn refunderet

   

-40210

-39031

-37000

     

Porto og e-faktura

   

400

722

2000

     

Software

     

10215

10229

10000

     

Hardware

     

5109

31652

18000

     

Telefon og internet

   

6865

3913

3500

     

Kurser

     

1000

500

2000

     

Møder

     

366

742

2000

     

B møder og kørsel

   

268

478

1000

     

Diverse

                 

Udgifter I alt

     

69502

72945

79800

     
                     

Tilskud til udstyr ministeri

 

0

25000

0

     
                     

Resultat før renter

   

-44985

-1413

-29800

     

Renter

indtægt

   

0

0

0

     

Renter udgift

     

325

 

0

     

Årets resultat

   

-45310

-1413

-29800

     
                     

Aktiver

                 

Tilgode refusioner

   

-7075

-4315

       

Tilgode debitor

   

268245

231940

       

Bank

       

111733

154957

       

Aktiver I alt

     

372903

382582

       
                     

Passiver

                 

Egenkapital Ultimo

   

165416

210726

       
                     
                     

Gæld løn

     

26830

14803

       

Forudbetalt tilskud

   

31210

31210

       

Skyldig skat

     

21863

29404

       

ATP

       

69

-994

       

Feriepenge

     

9782

8861

       

Forudbetalt deltager bet.

 

14620

14622

       

Kreditorer

     

32132

51170

       

Kreditorer

     

70981

23064

       

Passiver I alt

   

207487

382582