BORN

Resultatopgørelse 2018

BORN - Specialskolen for Syn

2019

2018

Budget

Indtægter

Dækningsbidrag Hjørring

9460

17016

2000

Dækningsbidrag Frederiksh.

672

-4899

2000

Dækningsbidrag Brønderslev

-79

-17646

1000

Dækningbidrag foredrag

1134

241

-1000

Dækningsbidrag Secial. Und.

91743

87516

75000

Dækningsbidrag proijekter

0

0

0

Dækningsbidrag I alt

102930

82228

79000

Udgifter

Undervisningsmaterialer

1283

-576

5000

Bogføring

1935

2400

2500

Forsikringer og kontingent

1060

1933

1300

Kontorartikler

904

862

5500

Løn

80887

78197

80000

Løn refunderet

-41022

-39969

-40000

Porto og e-faktura

245

481

2000

Software

588

24476

20000

Hardware

170

7495

8000

Telefon og internet

4826

6620

3500

Kurser

0

739

2000

Møder

0

1129

2000

B møder og kørsel

897

211

1000

Diverse

3807

-2650

Udgifter I alt

55580

81348

87800

Tilskud til udstyr ministeri

0

0

0

Resultat før renter

47350

880

-8800

Renter

indtægt

0

0

0

Renter udgift

0

430

0

Årets resultat

47350

450

-8800

Aktiver

Tilgode refusioner

-7075

-7075

Tilgode debitor

273838

264219

Bank

119199

140590

Aktiver I alt

385962

397734

Passiver

Egenkapital Ultimo

213217

165867

   

Gæld løn

29519

43791

Forudbetalt tilskud

13210

31210

Skyldig skat

18723

12888

ATP

-624

-2475

Feriepenge

5658

6960

Forudbetalt deltager bet.

15280

14620

Afsat til investering

18000

105227

Kreditorer

72979

19646

Passiver I alt

385962

397734