BORN

Anna Grethe Christensen er afgået ved døden 26-11-2019.
Indkaldelse til årsmøde i BORN

 

Der indkaldes hermed til årsmøde i BORN, Blindes Oplysnings Forbund region Nordjylland,
onsdag den 27. februar 2019 kl. 11,00

i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12. 9900 Frederikshavn.


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

5. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.

6. Valg af bestyrelse. Der vælges en repræsentant og personlig stedfortræder fra hver kommune,
    samt en deltagerrepræsentant.                          

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt.

Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.  

Af hensyn til traktement bedes tilmelding ske senest den 22. februar 2019 til Kirsten Nørkjær telefon 28 74 71 17

Se også:
www.blindesoplysning.dk og www.netkreds.dk


Med venlig hilsen

Anna-Grethe Christensen

  1. Formand

  2.  
  3.  
  4.  

Her finder du information om Blindes Oplysningsforbund i Region Nordjylland.